Personel

 

 

dr n. med. Agnieszka Srebrzyńska-Witek

W 2007 roku ukończyła studia stomatologiczne na Oddziale Lekarsko-Dentystycznym Wydziału  Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.  Po uzyskaniu dyplomu, odbyła roczny staż podyplomowy w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Bytomiu. W latach 2008-2014 była słuchaczką studium doktoranckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a w  roku 2016 uzyskała stopień doktora nauk medycznych. W latach 2009-2014 odbyła szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej. Ponieważ jej zainteresowania zawodowe skupiały się również w dziedzinie ortodoncji, w roku 2015 rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w tym kierunku. Swoją wiedzę stale pogłębia na wykładach i szkoleniach z zakresu chirurgii stomatologicznej i ortodoncji. W unikalny sposób łączy te dziedziny stomatologii, dając możliwość rozwiązywania trudnych przypadków klinicznych. W TRIDENT Stomatologia zajmuje się chirurgią stomatologiczną oraz ortodoncją.

 

 

 

 


Agnieszka Szulik

lek. dent. Agnieszka Szulik

W 2009 roku ukończyła kierunek Lekarsko – Dentystyczny na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Staż podyplomowy odbyła w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Bytomiu. Swoje umiejętności rozwija szczególnie w kierunku leczenia endodontycznego, stomatologii estetycznej oraz chirurgii stomatologicznej. W latach 2012 – 2015 odbyła szkolenie specjalizacyjne z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją. Liczy się dla niej dobre samopoczucie pacjenta podczas wizyt w gabinecie, bezbolesne leczenie oraz zadowolenie z efektów terapii. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach teoretycznych oraz praktycznych celem zapewnienia jak największego komfortu i skuteczności leczenia swoich pacjentów. W TRIDENT Stomatologia zajmuje się leczeniem zachowawczym dorosłych i dzieci, endodoncją i protetyką.

 

 

 

 

 

Anna Greńdr n. med. Anna Greń

Stomatologię ukończyła na Oddziale Lekarsko-Dentystycznym Wydziału  Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2007. Po uzyskaniu dyplomu, odbyła roczny staż podyplomowy w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Bytomiu. Swoją wiedzę pogłębiała w ramach studiów doktoranckich, które zakończyła obroną rozprawy doktorskiej pt.:„Stan jamy ustnej u pacjentów cierpiących na schizofrenię w trakcie terapii neuroleptykami“. W TRIDENT Stomatologia zajmuje się leczeniem zachowawczym dorosłych i dzieci, endodoncją i protetyką.

 

 

 

 

 

 

 

 

przemyslaw
lek. dent. Przemysław Kalman

Ukończył Śląską Akademię Medyczną w roku 2007 na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym. Jako dentysta, przez cały okres pracy zawodowej, poszerza swoją wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin stomatologii na licznych kursach i wykładach. Pasjonuje się chirurgią stomatologiczną obejmującą m.in. trudne ekstrakcje zębów oraz protetyką uzupełnień ruchomych i stałych. W TRIDENT Stomatologia zajmuje się leczeniem zachowawczym, endodoncją i protetyką oraz chirurgią.

 

 

 

 

 

 

 

Macura Anna

dr n. med. Anna Macura-Karbownik

Jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2007 roku ukończyła studia stomatologiczne na Oddziale Lekarsko-Dentystycznym Wydziału  Lekarskiego w Zabrzu.  Staż podyplomowy odbyła w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Bytomiu. Od 2008 do 2017 roku była pracownikiem Katedry Protetyki Stomatologicznej SUM na stanowisku wykładowcy akademickiego.  W 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy badawczej z zakresu protetyki stomatologicznej. Swoje zainteresowania dotyczące stomatologii odtwórczej i estetycznej poszerzała odbywając  szkolenie specjalizacyjne w latach 2010-2014. W 2015 roku uzyskała tytuł lekarza specjalisty z zakresu protetyki stomatologicznej.  Swoją wiedzę stale poszerza uczestnicząc w kursach i szkoleniach doskonalających. W TRIDENT Stomatologia zajmuje się leczeniem zachowawczym dorosłych i dzieci, endodoncją i protetyką